Vivamar nazvao divljeg dupina po dupinu uginulom u zatočeništvu

Nakon što smo čuli razočaravajuću vijest da je još jedan mladi dupin uginuo u zabavnom parku sa morskim sisavcima, Vivamar je na inicijativu podizanja svijesti o opasnostima dupina u zatočeništvu nazvao divljeg mladiča iz lokalne populacije uz Istru po njemu.