Navadna velika pliskavka (Tursiops truncatus) je večinoma najbolj ogrožena zaradi naraščajočih človeških dejavnosti. Globalni trend upadanja ali naraščanja populacije velike pliskavke ni natančno opredeljen, vendar je subpopulacija v Mediteranskem morju ranljiva po IUCN (Svetovna zveza za varstvo narave) rdečem seznamu ogroženih vrst in ima po drugih virih ocenjen trend nadaljnjega upadanja. Čeprav je na večih mestih zapisano, da v Mediteranskem morju živi le ena subpopulacija delfinov navadne velike pliskavice (Tursiops truncatus) pa jih je v tem morskem bazenu dejansko več. Če pogledamo število delfinov v subpopulaciji Jadranskega morja je ta padla za več kot petdeset odstotkov v zadnjih petih desetletjih! To narekuje, da je treba objektivno oceniti njen status v katerem bo navedeno realno stanje (za več glejte: Smernice za opredelitev kategorij in kriterijev IUCN rdečega seznama ogroženih vrst iz FEB 2014). Visoko zmanjšanje števila delfinov je zagotovo posledica namenskega pobijanja, ki se je začelo že v drugi polovici devetnajstega stoletja, ko so delfine smatrali za škodljivce, in je trajalo vse do 60-ih let prejšnjega stoletja, ko se je ta praksa ustavila. Vendar je današnja ocena nadaljnjega upadanja števila delfinov vsled drugih naraščajočih antropogenih pritiskov, katerim smo nemalokrat priča tudi neposredno na morju ko zbiramo podatke o delfinih.

Glavni vzroki ogrožanja delfinov v proučevanem akvatoriju so:

izguba kakovosti habitata in njegova degradacija (postopno uničevanje);

okoljsko onesnaženje in onesnaževala, kot so plastika, onesnaženje s težkimi kovinami in drugimi toksini, tj. snovmi, ki se uporabljajo na kopnem, npr. pesticidi, in se v morje izlivajo z rečno in podzemno vodo. Še zlasti velja to za plitev Tržaški zaliv v našem raziskovalnem območju, namreč voda se ne meša v enaki meri kot če bi bila ta globja;

Waste & dolphins off PiranDR

Plastic waste near the Dolphin off Piran, Slovenia

 

prevelik izlov rib in manj dosegljiv plen; nenameren in nezaželen prilov (zaradi oportunističnega vedenja) in posledično negativno vedenje ribičev, ki se kaže ali kot nespoštovanje priporočil približevanja zaščiteni vrsti s plovili (vožnja s plovilom v sredo skupine/družine delfinov) ali celo občasna prepovedana raba dinamita (pričanje priče za Istro, Hrvaška).

fisheries&dolphins r

Interactions between Dolphins and Fisheries are frequent in the research area

Znano je, da ima podkožni maščobni sloj pri delfinih osnovno vlogo pri ohranjanju telesne temperature teh morskih sesalcev. Ta je podobna naši in znaša okoli 36°C. Vendar iz leta v leto vidimo kar nekaj osebkov delfinov, ki nimajo zadovoljive maščobne obloge in izgledajo podhranjeni (glejte sliko) kar kaže na dejstvo, da morajo vložiti več energije in truda za iskanje hrane v primerjavi z delfini iste vrste drugod po svetu. To je lahko dodaten razlog za intenzivnejše oportunistično vedenje in jemanje rib iz ribiških mrež in njihovo morebitno potrganje ter posledična škoda. Pričakovano to dejstvo po povratni zanki še bolj krepi negativen odnos ribičev do delfinov.

eyesight under the water2rFB

In quite some Dolphins we see that they are underweight which points on fish stock depletion and more effort for the animals to find sufficient food.

Vsekakor je za izhodišče potrebno stalno in natančno opazovanje ter podaja ustreznih poročil in predlogov določenim institucijam. Te naj bi smotrno preučile situacijo skupaj s podatki, ki jih pridobivajo iz drugih resorjev, npr. o količini izlovljenih rib, njihovih vrstah, morebitni določitvi mest za izlov ali določitvi mest, ki bi bila odprta za ribolov le določen čas v letu ali kolobarjenje ipd. Le na tak način bo možno pripraviti pravilne ukrepe za upravljanje te pomembne ključne vrste, delfinov, za morsko okolje in za njihovo ohranitev. Po drugi strani bo s tem vzpostavljena dolgoročna trajnost in vzajemni obstoj obeh strani ter posledično spet objektivno zmanjšanje tovrstnih interakcij v raziskovalnem morskem območju.

 

– naraščajoči podvodni hrup, ki je posledica:

               naraščajočega navtičnega prometa,

naraščajočega števila plovil za prosti čas in

vse več plovil za prevoz turistov, za organizirane izlete in ogled obale z morske strani

ships&dolphinsDR

Yacht boat almost driving through the Dolphin group in the summer season off Istria

 

druge navtične aktivnosti, kot so podvodne gradbene aktivnosti ali meritve / raziskovanja – seizmične meritve ipd. (…in nenazadnje – seveda velja za območje drugod po svetu – aktivnosti mornarice in raba zelo močnega nizkofrekvenčnega sonarja).