ADRIA WATCH je znanstveni observatorij velikih morskih vretenčarjev (delfinov, morskih želv, morskih psov)…

…severnega Jadranskega morja,  kjer  VIVAMAR nadaljuje začeto iniciativo.

Logo AWatch

ADRIA WATCH je zbiral podatke o opažanju in nasedanju delfinov in kitov, morskih želv in morskih psov vzdolž naših obal.

Severno Jadransko morje poseljuje znatno število vretenčarjev (kiti, delfini, morske želve in morski psi) in o njegovem biološkem bogastvu se zaveda le malo ljudi. Četudi predstavlja Jadransko morje relativno majhno področje, izvajajo številne inštitucije in društva znanstveno raziskovanje, zbirajo podatke in beležijo opažanja in nasedanje vzdolž obal Jadranskega morja.

REZULTATI TROLETNEGA KONSTANEGA OPAZOVANJA VELIKIH MORSKIH VRETENČARJEV SEVERNEGA JADRANSKEGA MORJA

AW results

Na sliki je rezultat medsebojnega sodelovanja treh držav in neprestanega opazovanja živih in nasedlih velikih morskih vretenčarjev za celoten severni Jadran. Stanje opažanj in nasedanj smo spremljali za naslednje vrste:

  • navadna velika pliskavka (Tursiops truncatus),
  • morska želva- glavata kareta (Caretta caretta),
  • progasti delfin (Stenella coeruleoalba),
  • Rissov delfin (Grampus griseus) in
  • kit glavač (Physeter macrocephalus).

Iz rezultatov je zanimivo razbrati, da je bilo več nasedanj vzdolž italijanske obale kot ob vzhodni obali Jadranskega morja. Temu botruje potek površinskih morskih tokov. Glavni morski tok vstopa v Jadransko morje na vzhodni strani Otrantskih vrat in se nato razcepi na tri večje podtokove: zahodno od otoka  Mljet, jugozahodno od otoka Mali Lošinj in nekoliko južneje od skrajne točke Istre, rta Kamenjak. Odcepljeni del tokov zavije zahodno vse do italijanske obale kjer teče nato nazaj proti jugu. Zato so mrtve živali v večji meri opažene na zahodni obali Jadrana. Med rezultati vidimo večje število nasedanj morskih želv glavate karete (Caretta caretta)  južneje od malega Lošinja in zahodno od Dugega otoka. Tudi temu botruje verjetno potek tokov, saj se glavni tok nekje na tej geografski širini razcepi na šibkejše tokove, od katerih je del usmerjenih proti obali na vzhodni del Jadranske obale. Več o morskih tokovih v Jadranu preberite tukaj >.

Eden od nadaljnjih primerov, da so živali nasedle ravno na obalah Italije zaradi tako potekajočih morskih tokov, so septembra 2014 nasedli kiti glavači (Physeter macrocephalus) v bližini mesta Vasto, medtem ko so jih še kakšen teden pred tem videli žive v Hrvaških vodah – praktično na isti geografski višini, v južnem Jadranu. Živali je nato, verjetno utrujene in dehidrirane, morski tok zanesel na italijansko stran, kjer so nasedle.

 

Vivamar & AW

Adria Watch projekt je bil ves čas zelo usmerjen v posredovanje informacij javnosti in višanje splošne ozaveščenosti o teh pomembnih vrstah za naše morsko okolje.

 

Obveščena javnost, je ključni dejavnik in hkrati aktivni igralec v razumevanju kako lahko tudi v vsakodnevnem življenju prispeva k trajnostnemu razvoju morja in neposredno vpliva na “zdravje” morskega ekosistema. V sklopu tega se je Vivamar (“naj živi morje”) odločil, da…

…VIVAMAR nadaljuje začeto iniciativo in bistvo projekta ADRIA WATCH. Zato vas vabi, da se aktivno udeležite poročanja o:

• opažanjih delfinov (morskih sesalcev) in drugih velikih morskih vretenčarjev ali • nasedanjih katerihkoli omenjenih velikih morskih vretenčarjev na katere ste naleteli in jim bili priča • lahko sodelujete v naši iniciativi s podajanjem teh informacij drugim zainteresiranim organizacijam • dodate vaš prispevek pri prepoznavi pomena ohranjanja velikih vretenčarjev v našem morju. ADRIA WATCH se je kot uspešen skupni evropski INTERREG projekt zaključil, a kljub vsemu nadaljujemo njegovo poslanstvo. Podatki o velikih morskih vretenčarjih so se zbirali za:

 Slovenijo,

• Italijo,

• Hrvaško

in so se združevali v enotno zbirko podatkov, ki naj bi služila za boljše razumevanje in ravnanje z dejavniki, ki vplivajo na velike vretenčarje severnega Jadranskega morja in hkrati služijo višanju ozaveščanja ljudi o njihovi pomembnosti za morski ekosistem.

Sporočite nam vaša opažanja na:

• info@vivamar.org • STE OPAZILI DELFINA

Veseli bomo vašega opažanja in aktivnega sodelovanja pri ohranitvi zdravega Jadranskega morja!

Za več poglejte na ADRIAWATCH ter na FONDAZIONE CETACEA.

Hvala, da ste aktivna in osveščena družba! Gre za vse nas, za zdravo morje!