Smernice za opazovanje kitov in delfinov Mednarodnega sporazuma o ohranjanju kitov in delfinov ACCOBAMS.

Povzeto na kratko:

»Če opazite kita ali delfina v svoji bližini, ohranite vsaj 100 metrov razdalje. Ne izvajajte hitrih sprememb smeri in hitrosti. V primeru, da se vam kit /delfin  približa, ne izvajajte nenadnih manevrov. Če je mogoče, prilagodite smer vožnje vzporedno njegovemu gibanju.

Kita / delfina ne zasledujte in ne obračajte plovila naravnost proti njemu.

Če opazite, da je kit/delfin vznemirjen ali da ste ga vznemirili s svojo prisotnostjo, se čim prej, vendar počasi, oddaljite. Hitrost povečujte šele, ko je plovilo več kot 300 m oddaljeno od živali.

Vsako vznemirjanje ali celo poškodovanje živali je prepovedano in kaznivo.

Plovila v neposredni bližini kita (delfina)  motijo in onemogočajo njegovo gibanje. Lahko ga prestrašijo, zmedejo ter zmanjšajo njegovo sposobnost orientacije.”